Baspro s.r.o.  |  Mobil: +420 777 675 587  |  Kontaktujte nás

Baspro Logo
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3

Baspro s.r.o.


V současnosti nabízíme k pronájmu:

 


Pronájem pozemků (prodej) parc. č. 740/1, 740/14 a 742 v k.ú. Kopřivnice na ul. Čs. armády, vedle Komerční banky - 1.045 m2

Pozemek je neoplocený a užívaný jako součást městské zeleně. Plocha pozemku je nezpevněná, zatravněná, rovinná, s převýšením cca 0,4 m jihozápadním směrem. V západním rohu je zpevněná zatravňovacími tvárnicemi jako parkoviště osobních vozidel. Přístupovou komunikací je stávající ulice Kadláčkova. Celková plošná výměra pozemků je 1.045 m2.

 

Baspro Baspro