Baspro s.r.o.  |  Mobil: +420 777 675 587  |  Kontaktujte nás

Baspro Logo
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3

Baspro s.r.o.


Pro úspěch Vašeho investičního záměru nabízíme následující činnosti:

Příprava stavby:

 • analýza a objasnění zakázky
 • vypracování návrhu projektu včetně alternativních možností
 • vyjasnění a vysvětlení podstatných urbanistických, konstrukčních, funkčních, technických a stavebních souvislostí a postupů
 • předběžná jednání s úřady ohledně nezbytných povolení k realizaci projektu
 • dopracování návrhu projektu při zohlednění vyjádření správců inženýrských sítí a orgánů státní správy včetně vytvoření kompletního návrhu
 • vypracování podkladů pro povolení nebo souhlasy nutné dle veřejně právních předpisů včetně žádostí o výjimky pro vydání územního rozhodnutí
 • projednání dokumentace pro územní řízení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
 • zajištění vypracování a projednání Studie vlivu stavby na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100 / 2001 Sbírky včetně případného požadavku na zpracování oznámení dle přílohy č.4 zákona č.100 / 2001 Sbírky
 • vypracování návrhu na zahájení územního řízení, územního souhlasu, stavebního povolení
 • vypracování dokumentace k územnímu řízení, k územnímu souhlasu, stavebnímu povolení
 • zabezpečení potřebných průzkumů, hydrogeologický průzkum, radon