Baspro s.r.o.  |  Mobil: +420 777 675 587  |  Kontaktujte nás

Baspro Logo

Baspro s.r.o.

Outsoursované procesy

 • Kód 1000 Prostorové a infrastrukturální služby
 • 1110 Počáteční vlastnosti budovy - zajištění prostoru, výstavbou, koupí nebo pronájmem
 • 1140 Správa majetku - správa a správní činnosti spojené s majetkem a nemovitostmi. Administrativní zajištění evidence a smluv včetně nájmu, dokladů, pojištění majetku atd.
 • 1141 CAFM - Poskytování a provoz CAFM systému. Softwarová podpora evidence, správy a provozu prostor a majetku.
 • 1151 Optimalizace nemovitostí - optimalizace zahrnující řízení volných prostor a činností, souvisejících s pronájmem.
 • 1160 Údržba a provoz - provoz a údržba budov a jejich technických zařízení. Provozní zajištění preventivní a reaktivní údržby a zajištění technických požadavků uživatelů.
 • 1161 Help desk - Provoz požadavkového systému pro komunikaci mezi uživateli a FM.
 • 1162 Provoz a údržba budovy a areálu - správa údržby stavebních prvků budovy, výkon stavební údržby - vlastní zajištění.
 • 1163 Revizní a inspekční činnost - systémy plánované údržby a opakovaných činností, povinných revizí a kontrol.
 • 1164 Provoz a údržba technických zařízení - správa údržby technologických prvků budovy, výkon technologické údržby, vytápění, chlazení, vzduchotechnika, elektro, lapoly a odlučovače, záložní zdroje, sdělovací a zabezpečovací systémy.
 • 1170 Média a odpad - nakládání s médií a odpady.
 • 1171 Energie - Řízení spotřeby energií včetně měření a vyhodnocování odběrů.
 • 1172 Nakládání s vodou - rozvody, měření spotřeby, optimalizace odběrů, čištění a hospodaření s vodami.
 • 1173 Odpadové hospodářství - třídění, sběr, likvidace komunálního i nebezpečného odpadu podle druhů a původu odpadu.
 • 1174 Plynové hospodářství - rozvody a nakládání s plyny.
 • 1210 Pozemek, staveniště, parkoviště - evidence a správa parcel včetně budov.
 • 1211 Správa venkovního majetku - evidence, správa a údržba.
 • 1212 Údržba venkovní zeleně - venkovní zahradnické práce, návrh, výsadba a údržba stromů, květin a trávníků.
 • 1214 Údržba komunikací a chodníků, cest, obrubníků a prvků pro odvodnění.
 • 1215 Zimní údržba a úklid sněhu - odklízení sněhu a ledu z komunikací, ze střech a přístřešků.
 • 1230 Parkovací plochy a zařízení - systémy pro řízení a obsluhu parkovacích budov a ploch určených pro parkování vozidel.
 • 1410 Stavební úpravy a úpravy nájemce - úpravy v místě stavby.
 • Ostatní služby zajišťujeme po dohodě.