Baspro s.r.o.  |  Mobil: +420 777 675 587  |  Kontaktujte nás

Baspro Logo

Baspro s.r.o.

Vypracujmeme pro Vás následující smlouvy:

 • Smlouva o zřízení ( budoucího ) věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
 • Smlouva o zřízení ( budoucího ) věcného břemene služebnosti cesty, průchodu pro pěší
 • Smlouva o zřízení ( budoucího ) věcného břemene služebnosti věcného břemene ………a právu provést stavbu
 • Smlouva na zástavní právo
 • Smlouva na podzástavní právo
 • Smlouva na předkupní právo
 • Smlouva na budoucí výměnek
 • Smlouva rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám
 • Smlouva na přídatné spoluvlastnictví
 • Smlouva na správu svěřenského fondu
 • Smlouva na výhradu vlastnického práva
 • Smlouva na výhradu vlastnického práva
 • Smlouva na výhradu práva zpětné koupě
 • Smlouva na výhradu práva zpětného prodeje
 • Smlouva rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám