Baspro s.r.o.  |  Mobil: +420 777 675 587  |  Kontaktujte nás

Baspro Logo

Baspro s.r.o.

V současnosti nabízíme k pronájmu:

 


Pronájem pozemků (prodej) parc. č. 740/1, 740/14 a 742 v k.ú. Kopřivnice na ul. Čs. armády, vedle Komerční banky - 990 m2

Pozemek je neoplocený a užívaný jako součást městské zeleně. Plocha pozemku je nezpevněná, zatravněná, rovinná, s převýšením cca 0,4 m jihozápadním směrem. V západním rohu je zpevněná zatravňovacími tvárnicemi jako parkoviště osobních vozidel. Přístupovou komunikací je stávající ulice Kadláčkova. Celková plošná výměra pozemků je 990 m2.

 

Bastro Bastro

Bastro s.r.o.