Baspro s.r.o.  |  Mobil: +420 777 675 587  |  Kontaktujte nás

Baspro Logo

Baspro s.r.o.

Zajistíme pro Vás jednu z následujících možností, dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 350/2012 Sb. a platných vyhlášek:

  • Vydání územního souhlasu pro umístění stavby
  • Vydání územního rozhodnutí (veřejnoprávní smlouvy) pro umístění stavby
  • Vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby
  • Vydání stavebního povolení (veřejnoprávní smlouvy) pro provedení stavby
  • Vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Dokumentaci pro provádění stavby (DPS)