Baspro s.r.o.  |  Mobil: +420 777 675 587  |  Kontaktujte nás

Baspro Logo

Baspro s.r.o.

Hlavní náplní podnikatelské činnosti fy. BASPRO s.r.o. je developerská činnost při zajišťování investičních celků, nájemních objektů, skladovacích hal, obchodních center a výrobních podniků.

Poskytujeme poradenskou činnost při výstavbě rodinných domů, zajistíme vydání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy ('ČEZ, SmVaK, O2, RWE, Hasič, Hygiena, Energetický průkaz budov, Správa dopravní cesty, Drážní úřad, EIA atd.').

Připravíme Vám sepsání patřičných smluv: Kupní smlouvu, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Mandátní smlouvu, Smlouvu o právu provést stavbu, Návrh a zápis na vklad do Katastru nemovitostí a vše potřebné pro zrealizování výstavby Vašeho rodinného domu.

Za dobu své působnosti realizovala větší množství projektů a připravila výstavbu řady obchodních center, nájemního objektu Policie ČR ve městě Studénka, logistického centra a pomohla s realizací povolení na výstavbu mnoha rodinných domů.

Díky své historii a zrealizovaným úspěšným, komerčním zakázkám se stal z firmy kvalitní a důvěryhodný partner, který vám pomůže uskutečnit vaše představy výstavby nebo prodeje nemovitostí.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27222.

IČ: 26789817

DIČ: CZ26789817